1-4 of 4
Keywords: chronic rhinosinusitis
Close
Sort by
Articles
Articles
Articles
Clin Sci (Lond) (2020) 134 (2): 123–138.
Published: 23 January 2020
...Lihong Chang; Zhiyuan Wang; Shuaixiang Li; Xiaohong Chen; Xia Li; Jun Zhao; Xiaoping Lai; Jiancong Huang; Xifu Wu; Zizhen Huang; Joseph A. Bellanti; Song Guo Zheng; Gehua Zhang Type 2 inflammation and eosinophilic infiltration are prominent pathologic features of chronic rhinosinusitis with nasal...
Includes: Supplementary data
Articles